Kalendář

Každý rok nadační fond Slunce vydává kalendář na kterém se podílí známé osobnosti. Výtěžek z prodeje sloužil dobrým věcem.

Pečení pro dobrou věc

Každý měsíc nadace pořádá akci na které se podílejí sami klienti. Mým úkolem je navrhovat grafický vzhled tištěných materiálů.

Směs grafických materiálů

V průběhu spolupráce vzniklo mnoho materiálů propagujících akce nadačního fondu Slunce.

a mnoho dalších............